КОГАТО ВИ БОЛЯТ ЗЪБИТЕ

КОГАТО ВИ БОЛЯТ ЗЪБИТЕ
Когато пиенето на топло кафе или консумацията на студен сладолед не доставя удоволствие
доц. д-р Б. Атанасов
 
 
      От много години, свръхчувствителността на твърдите зъбни тъкани е голям комплексен проблем за значителна част от населението на земята./1/ Предполага се, че всеки четвърти пациент, посещаващ стоматологичен кабинет страда от това заболяване.
     С терминът свръхчувствителност (хиперестезия) е прието да се обозначава повишената болезнена чувствителност на твърдите зъбни тъкани към действието на температурни, химически и механически дразнители. Най-често това явление се наблюдава при патологии на зъбни тъкани със некариозен произход, а също и при кариес и заболявания на пародонта. Болните от хиперестезия нерядко изпитват болка с различен интензитет и характер - от неприятно усещане до силно усещане за болка, не само по време на хранене, но и при употреба на студена и топла вода, чистене на зъбите и др./2,3,4,5/.
     Хиперестезията (болезнена чувствителност) на зъбите се наблюдава при оголена коренова повърхност свързана с рецесия на гингивата при заболяване на пародонта или неправилно миене на зъбите с четка и абразивна паста за зъби. Тя се среща при лица, носители на частични протези с куки и при лица с клиновидни дефекти, ерозио и абразио на зъбите. Главният симптом на дентиновата хиперестезия е остра, внезапна, краткотрайна болка, която се появява след термично (въздушна струя) или тактилно (употреба на зъбна четка) дразнене.
Важно е да се отбележи, че в Европа и САЩ има много страдащи от такива проблеми хора. В САЩ те са над 40 млн, от които при около 10 млн проблемът е хроничен. При тези случаи за профилактика и лечение често се използуват десензитивни пасти за зъби. В някои страни и в САЩ тези пасти за зъби се третират като лекарствени средства отпускани без рецепта. Строго се следи за тяхната ефективност и безопасност на употреба. Около 20% от населението на западна Европа страда от зъбна свръхчувствителност. При проучване обхващащо 152 пациенти как преценяват проблема със свръхчувствителността на зъбите, 22% са дали отговор, че това е много сериозен проблем, 63% го намират сериозен в определена степен, и само 9% считат, че това не е проблем заслужаващ внимание. Според проучваните свръхчувствителността на зъбите се дължи на различни причини като: заболяване на зъбите (24%); болезнени зъби (14%); оголен зъбен корен (9%); първи сигнал за периодонтоза (6%); температурни промени (6%); не могат да преценят (36%).
В проучване направено в България върху 479 пациента (30 - 59 години) е установено, че сензитивни зъби имат 63%. От тях - рядко - 45%, а 18% често имат такива проблеми.
 Класификацията на свръхчувствителността на зъбните тъкани е pазработена детайлно от Федоров /12/, описана от З.Иванова /4/ и има следния вид:
      А. В зависимост от разпространението й се различават две форми:
1. Ограничена форма - проявяваща се обикновено в областта на отделни или няколко зъби, често при наличие на единични кариозни области, при клиновидни дефекти и др.
2. Обща форма - проявява се в областта на повечето или всички зъби, често при оголването на шийките и корените, при заболяване на пародонта, патологична изтриваемост на зъбите, при наличие на много кариеси, а също и при прогресираща ерозия на зъбите.
      Б. В зависимост от произхода:
1. Хиперестезия, свързана с загуба на твърда зъбна тъкан при кариесни заболявания, след стоматологична интервенция/коронки, пломби и др./, при ерозия или патологични изменения.
2. Хиперестезия, несвързана със загуба на твърда зъбна тъкан - дентинова свръхчувствителност при пародонтозни забалявания или функционална свръхчувствителност, съпътствуваща общи заболявания на организма.
      В. В зависимост от клиничното протичане на заболяването:
1. Първа степен - зъбните тъкани реагират на температурни/студено и горещо/ дразнители.
2. Втора степен - зъбните тъкани реагират на температурни и химични /солено, сладко, кисело, горчиво/ дразнители.
3. Трета степен - зъбните тъкани реагират на всички видове дразнители, включително и тактилните/при допир/.
      Механизмът, по който изброените дразнители предизвикват болка е все още неизяснен. Единодушно е обаче становището на изследователите, които се занимават с този проблем, че зъбните хиперестезии като патологична реакция са клиничен израз на нарушена бариерна функция на емайла или на открития дентин.
      Дискутират се въпросите относно факторите, влияещи върху появата на хиперестезиите, както и начинът на предаване на болката и морфологичната основа на дентиновата чувствителност./6/ Въпреки че механизмът на предаване на дразненето не е точно определен, ясно се откроява становището относно участието на дентиновите каналчета, техните нервни окончания и съдържащте се в тях вещества. Именно тази е базата, на която се основава лечението на свръхчувствителността на зъбните тъкани.
Като причини за хиперестезията се посочват: загуба на емайл чрез механични (травматични) увреждания, некоректна почистваща техника, или лоша орална хигиена, чрез химични въздействия или консумиране на много кисели храни и напитки, излагане на дентинови повърхности дължащи се на гингивална рецесия, хронични периодонтални заболявания, периодонтални оперативни намеси,  възрастови фактори. Причина за хиперестезията може да бъде и заболяването Бруксизъм, при което болните скърцат със зъбите си нощно време докато спят под влияние на стресови натоварвания. Оголения дентин е предпоставка за свръхчувствителност на зъба.
Зъболекарят следва да установи причините като: изследва визуално зъбите и венците с оглед откриване и лечение на развалените зъби; направи рентгенография с оглед оценка на зъбите които са травмирани; направи оклузален анализ за откриване на интерференции произтичащи от дъвкателни проблеми.
            Лечението е комлексно и включва освен всичко друго и: употреба на десензитивна паста; смяна на неподходяща техника на почистване; диета и хранителен режим (без газирани напитки)
Съществената разлика между обикновените пасти за зъби и десензитивните е наличието в техният състав на определени химични вещества с терапевтичен ефект. Важно е използуваните абразиви да гарантират безопасна употреба и регулирана абразивност. Известна степен на абразивност е желателна, но над определени нива процеса става опасен, особено при наличие на повреден емайл и дефекти на циментно-емайлната граница.  Повечето пасти за зъби, включително и десензитивните, имат абразивност по RDA от 50 до 150. Този интервал на RDA-стойността е включен в този на M.Pader/14/, който е от 50 до 200. Последният интервал се изисква за пастите за зъби, за да бъдат те безвредни и ефективни.
Втора важна характеристика на десензитивните пасти за зъби е аромата. Повечето от тях имат по-особен вкус и аромат поради включването на терапевтични агенти в тях. Този факт не ги прави по-малко приложими, но стоматолозите и фармацевтите следва да обяснят това на пациентите си.
На трето място е важно влиянието на останалите вещества влизащи в състава на пасти за зъби. Те могат да подпомогнат активния продукт да попадне в дентиновите тубули.
      Съществува значителен брой средства, които се използуват за обезболяване на свръхчувствителни зъби в стоматологичната практика. В зависимост от степента на клинично протичане на хиперестезиите, те включват десензитивни пасти за зъби, лекарствени средства и комбинация от медикаменти с последващо измиване на зъбите с паста за зъби.
       В литературата са описани редица орални препарати, включващи десензитивни вещества като стронциев хлорид, стронциев ацетат, калциев хидроокис, калиев нитрат и др. /1,2,5,6,7/.
      През последните години продължава търсенето на обезболяващи средства, които лесно и икономично да се произвеждат, чрез които ефективно да се постига желаното десензитивно действие без да се възпалява гингивата и да се обезцветяват зъбите. Те трябва да не са токсични и в същото време да имат продължителен ефект, запазващ се по време на съхранението на препарата/2/.
Използуваните активни продукти са доказали своята ефективност в клинични експерименти. Към днешна дата такива са основно три продукта: калиев нитрат, стронциев хлорид хексахидрат и дибазичен натриев цитрат.
Начин на действие на активните продукти: блокират дентиновите тубули (стронциев хлорид, стронциев ацетат, натриев монофлуорфосфат, калаен флуорид); намаляват възбудимостта на нерва (калиев нитрат, калиев хлорид, калиев цитрат)
Калиев нитрат се въвежда в практиката след 1974 г  Калиевият нитрат се посочва от твъде много автори /1,2,5,6,8/ като обезболяващо вещество, притежаващо необикновено, ефективно и продължително действие, когато се прилага при свръхчувствителни зъбни тъкани /открития дентин или цимент/. Той не дразни гингивата и не обезцветява зъбите. Прилага се както във вид на воден разтвор в концентрация от 1 до 10% за локално лечение, така и във вид на паста за зъби със съдържание на калиев нитрат от 5 до 15 % - за профилактика и лечение.
      Механизмът на действие на калиевия нитрат е все още неизяснен. Предполага се, че десензитивният ефект е резултат от една страна на окислителната му способност, а от друга - от възможността да блокира чрез кристалзация дентиновите каналчета и по този начин да предпазва твърде чувствителната, пълна с нерви зъбна пулпа. Приложен като обезболяващ агент при чувствителни зъби води до успокоение на болката само на тези зъби без да се наблюдават странични действия както и въздействие върху тъканите в близост до заболелите зъби. При това десенсибилизиращото действие продължава за дълъг период от време.
      M.Hodosh /2/ определя калиевият нитрат като превъзходно обезболяващо вещество. Изследва го при свръхчувствителни зъби като използува две форми: във вид на наситени разтвори с концентрация от 1 % до 15 % за локално лечение и във вид на паста с 10 % -но съдържание на калиев нитрат. Двете форми показват значими резултати като с нарастване на концентрацията се увеличава десензитивното действие. Пастата с калиев нитрат е нетоксична с продължителен ефект без да се наблюдават странични реакции като дразнене или възпаление на гингивата.
      W.J.Tarbet и съавт./5/, с помощта на три метода, изследват паста за зъби с 5%-на концентрация на калиев нитрат и паста плацебо за продължителен период от време. Съобщава се за положителни резултати при 92 % от пациентите с дентинова чувствителност и се препоръчва използуването на пастата като ефективно, бързо действуващо средство за всекидневна употреба.                                            
  Механизмът на действие на калиевия нитрат е все още неизяснен. Приложен като обезболяващ агент при чувствителни зъби води до успокоение на болката само на тези зъби, без да се наблюдават странични действия както и въздействие върху тъканите в близост до заболелите зъби. При това десенсибилизиращото действие продължава за дълъг период от време.
Стронциев хлорид хексахидрат - По-задълбочени изследвания започват след 1960 г. Ефективността на стронциевия хлорид е доказана в серия от клинични изследвания за контрол на зъбната свръхчувствителност. Пастите за зъби с него са ефективни както спрямо термични, така и спрямо нетермични дразнители. Установява се редукция на болката при 75 % от изследваните пациенти в сравнение с паста-плацебо, като при 77 % болката напълно отзвучава. Достигната е максимална ефективност след 2 – 4 седмична  употреба на паста за зъби с 10% концентрация на стронциев хлорид. Проучвания върху редукцията на дентиновата хиперестезия при употреба на стронциев хлорид и калиев нитрат показват, че стронциевия хлорид е по-ефективен при облекчаването на тактилната чувствителност. Калиевия нитрат е по-ефективен при облекчаване на термичната чувствителност. Стронциевият хлорид е по-ефективен при облекчаване на термична чувствителност при пациенти с пост-периодонтални операции.
       ЛИТЕРАТУРА
1. Green B.L.,M.L.Green,T.Fall - Calcium hydroxide and potassium nitrate as desensitizing agents for hypersensitive root surfaces, J.Periodontol.,48(10),1977,667-672
2. Hodosh M.- A superior desensitizer potassium nitrate, JADA 88,831,1974
3. М.И.Грошиков  -Некариозные поражения тканей зуба, Медицина, Москва, 1985
4. З.Иванова - Дисертация, Пловдив, 1980
5. W.J.Tarbet еt all - Clinical Evaluation of a New Treatment for Dentinal Hypersensitivity, J.Periodontol.,51(9),1980,535-540
6. W.J.Tarbet et all.- The pulpal effects of brushing with a 5 percent potassium nitrate paste used for desensitization
Oral. Surg.,6,1981,600-602
7. Strontium chloride in Dentifrice, Amer.Perf. & Cosmet.,1, 1962
8. W.J.Tarbet et all. - Home treatment for dentinal hypersensitivity: a comperative study, JADA,105(8),1982,227-230
9. Toto P et all. - A chemical evaluation of a desensitizing toothpaste, J. Periodontol.,29,192,1958
10. Smith B.A. et all- Evaluation of a desensitizing  dentifrice, JADA,68,639,1964
11. W.J.Tarbet  et all - An evaluation of two methods for the quantitation of dentinal hypersensitivity, JADA,98,914,1979
12. Ю.А.Федоров - Основы гигиены полости рта, Медицина,Ленинград,1978
13. J.A.Kanapka - Over-the-counter dentifrices in the treatment of tooth hypersensitivity, Dent.Clin.of North America, 34,3/7/,1990,545
14. M.Pader - Oral hygiene and practice, New York,Marcel Dekker,1988,p.200
 
© Всички права запазени
 
{START_COUNTER}